Ylimääräinen kevätkokous maanantaina 06.05.2019 klo 18:00

26.04.2019 00:00:00

Warkis Varkaus ry ylimääräinen kevätkokous järjestetään maanantaina 06.05.2019 klo 18:00 seuran toimistolla osoitteessa Ahlströminkatu 10 lt 26, 78250.

Tervetuloa kaikki seuran jäsenet!

Tiistaina 9.4.2019 pidettiin Warkis Varkaus ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Paikalla kokouksessa olivat vain kaikki nykyisen johtokunnan jäsenet, vaikka myös muilla seuran jäsenillä olisi ollut oikeus osallistua kokoukseen.

Kokouksessa kaksi johtokunnan jäsentä ilmoitti siirtyvänsä syrjään johtokuntatyöstä ja tämän lisäksi yksi erovuorossa oleva johtokunnan jäsen ilmoitti olevansa valmis siirtymään syrjään. Sellaisia henkilöitä, joita kokous olisi voinut esittää johtokunnan jäseniksi, ei löytynyt tai ollut ilmoittautunut. Tästä syystä kevätkokous joutui jättämään kokouksen asialistalta käsittelemättä seuraavat asiakohdat:

8. Valitaan (joka toinen vuosi) seuran johtokunnan puheenjohtaja ja 3-5 muuta johtokunnan jäsentä. Valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

10. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista ja valiokunnista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen

11. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin

Käsittelemättä jääneet asiakohdat siirtyvät ylimääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 06.05.2019 klo 18:00 alkaen.