Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Warkis Varkaus Ry Ahlströminkatu 10 lt 26, 78250 Varkaus

2. Rekisteri asioista vastaava yhteyshenkilö
Esa Koljonen Toiminnanohjaaja Ahlströminkatu 10 lt 26, 78250 Varkaus
p. +35844363 2103 warkis.toimisto(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Warkis Varkaus Ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytyksetHenkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen:viestintäjärjestelmien kuten internet palveluiden kautta jätettyjen ilmoitusten laskutukseen, palvelupyyntöjen välittämiseen ja yhteydenpitoa varten
asiakkaan hyväksymää markkinointia varten
tarvittaessa asiakkaan antamaan palautteeseen vastaamista varten
Henkilörekisterin tietoja käytetään tarvittaessa tutkimusten ja kyselyiden kautta palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Ilmoittautumiset verkkopalvelussa:
Jäsennumero, ilmoittautujan nimi, joukkueen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ilmoittautumislomakkeen sisältö ja laskutustiedot 

5.2 Internet palaute:
Nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Warkis Varkaus Ry:n joukkueilta saamat yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1 Manuaalinen aineisto
Ei ole

8.2 Sähköinen aineisto
Tallennetaan sähköiseen tiedostomuotoon
Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta riittävin virus- ja palomuuriohjelmin. Tietokantoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on siihen toimensa puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

9. Rekisterin tarkistusoikeus 
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on kyettävä todistamaan oma henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Sähköistä tai painettua tarkastusselostetta ei lähetetä postitse tai sähköpostitse. 

10. Tiedon kirjaaminen  
Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma- aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 11. Voimassaolo 
Rekisteriin taltioidut tiedot poistetaan ylläpitäjän toimesta kun tosiasiallinen suhde rekisteriin on päättynyt, tai viimeistään lain edellyttämän ajan päästä, joka on 2 vuotta.